در مراسمی با حضور آرش کردی مدیرعامل توانیر، مدیرعامل جدید برق منطقه ای خوزستان معرفی و منصوب شد. محمود جانقربان که از سال 91 بعنوان مدیرعامل برق خوزستان حضور داشت جای خود را به محمود دشت بزرگ داد. این تغییر را می توان آخرین تغییر مدیریتی صنعت برق ایران در سال 94 و اولین حکم صادره از سوی صادق زاده بعنوان رئیس هیات مدیره توانیر دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo