بمنظور پياده سازي شيوه نامه نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن با حضور مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير، مديركل راه و شهرسازي، رئيس سازمان نظام مهندسي و مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق شمال و جنوب استان كرمان و معاونين اين شركتها تفاهم نامه اجرايي اين شيوه نامه مبادله گرديد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo