همايون حايري رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران از محمود دشت بزرگ رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان به خاطر اقدامات ارزشمند اين شركت در اجراي موفق طرح ذخيره عملياتي صنايع در سطح شبكه انتقال در تابستان سال جاري با اهدا لوح تقدير كرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo