همزمان با سالروز آغاز هفته ارتباطات وروابط عمومی در کشور برگزار شد طی بیاناتی از سوی فرامرز حسین زاده فرمانده حوزه مقاومت بسیج در خصوص نقش روابط عمومی و ارتباطات انسانی در هدایت ،توسعه و پیشرفت سازمان از تلاش های یک سال گذشته دفتر روابط عمومی تقدیر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo