شرکت مدیریت شبکه برق ایران به پاس همکاری های ارزشمند دکتر ;ابراهیم واحدی; با صنعت برق کشور، در مراسمی با حضور مهندس ;رضا ریاحی; مدیر عامل این شرکت، از ایشان تقدیر کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo