در مراسم بیستمین دوره «روز ملی صادرات» که پنج شنبه بیست و نهم مهرماه 1395 برگزار شد از شرکت فراب به عنوان «صادر کننده ممتاز خدمات فنی و مهندسی» تقدیر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo