در راستای تسهیل و تسریع در اجرای طرح استانداردسازی محدود کننده های جریان در برق غرب مازندران، هزینه انشعاب ناشی از اجرای این طرح، به صورت قسطی قابل پرداخت است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo