مجري طرح پستهاي انتقال برق تهران گفت: با تكميل پست 400 كيلوولت سعادتآباد، رينگ شبكة قدرت برق تهران به يكديگر، متصل و پايدار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo