یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه علم و صنعت ایران با انجام تحقیقاتی به دانش فنی ساخت نیمه صنعتی دستگاه تولید برق و آب شیرین از امواج دریا دست یافتند و قرار است نمونه صنعتی این دستگاه در قالب شرکت دانش بنیان دانشگاهی ساخته شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo