وی ادامه داد: با احداث 284 متر شبکه فشار متوسط هوایی، 54 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و 112 متر کابل کشی فشار ضعیف زمینی در محل و نصب یک دستگاه پست 100 کیلو ولت آمپر هوایی در محله فرجه با هزینه حدود 722 میلیون ریال انجام شد.

وی افزود: ضعف ولتاژ تپه شیخ سلام نیز با اعتبار 976 میلیون ریال شامل نصب یک دستگاه پست 160 کیلو ولت آمپر هوایی و احداث 144 متر شبکه فشار متوسط هوایی انجام شد.

وی از تامین روشنایی معابر مسیر مجتمع امام خمینی به دانشگاه آزاد خبر داد و افزود: در این مسیر یک دستگاه پست 25 کیلو ولت آمپر سه فاز با اعتبار 150 میلیون ریال و 450 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار 201 میلیون ریال احداث شده است.

وی گفت: امید است با برنامه ریزی و اقدام مناسب کاهش تلفات در سطح شهرستان سنندج به کمترین حد ممکن برسد تا امکان دسترسی به انرژی پایدار فراهم شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo