مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان تهران با بیان این که میزان تلفات برق در ورامین 24 درصد و بالاتر از حد استاندارد است گفت: با کمک فرمانداری ورامین تلفات برق را به حداقل می رسانیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo