مديرعامل شرکت توزيع برق ايلام در ديدار با مديران امور‌هاي 15 گانه اولويت‌هاي سال 95 را تشريح کرد و گفت:با توجه به تاکيد وزير نيرو در خصوص کاهش تلفات انرژي الکتريکي يکي از مهمترين اولويت‌هاي اين شرکت در سال 95 رسيدن به عدد 6 درصد در حوزه کاهش تلفات است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo