در راستای استاندارد سازی شاخص های مدیریتی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان جلسه ممیزی مراقبتی نوع اول در نیروگاه بندرعباس برگزار گردید و گواهی نامه های استاندارد مدیریت کیفیت برای یک سال دیگر تمدید گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo