با گذشت دو سال از اجرای طرح فهام و عدم استقبال از سوی مشترکان، شرکت توزیع برق تهران برای توسعه این کار به تهدید روی آورده و به مشترکان اعلام کرده است که هرچه سریعتر برای تعویض کنتورهای برق اقدام کنند تا کنتور برق آنها از کار نیفتد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo