علیرضا کاملی با اشاره به این که تا کنون پنج توافقنامه برای صادرات برق از طریق گاز صورت گرفته است درباره این که این توافقنامه ها چه زمانی به قرارداد تبدیل می شود، گفت: احتمال می رود این شرکتها هم اکنون در حال مذاکره با توانیر برای اخذ مجوز هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo