وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه به دنبال اتصال هرچه سریعتر اتصال برق ایران و روسیه هستیم گفت: ایران و روسیه می توانند تبادل مستمر انرژی برق داشته باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo