رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدور قبض اخطار قطع برق و درخواست دریافت مبالغ مازاد از مشترکان غیرقانونی است، گفت: توانیر مبالغ مازادی که از مشترکان برق دریافت کرده را باید برگرداند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo