توانیر پس از سه روز نسبت به اظهارت رئیس کمیسیون اصل 90 واکنش نشان داد. پورمختار گفته بود: شرکت توانیر با صدور قبض اخطار قطع برق به دنبال تامین ضرر 500 میلیارد تومانی خود است! شرکت‌های تولید برق و توانیر درآمد دارند و ریالی هم در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. مگر مردم مسئول تامین ضرر شرکت‌های برق هستند. توانیر برای جبران ضررهای خود باید دنبال راهکارهای دیگر باشد. این موضوع به مراجع قضایی ارائه خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo