تصویر توربین ۲.۵ مگاواتی متصل به شبکه توزیع برق خواف قابل مشاهده است. تداوم باد در منطقه خواف به گونه ای است که از خرداد تا مهر این توربین می تواند حداکثر توان را تولید کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo