معاون بهره برداری و دیسپاچینگ مدیرعامل: طی روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه توانمندیها و قابلیت های شرکت در شاخه سرویس و نگهداری شبکه از سوی شرکت توانیر ممیزی می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo