با ارزيابي و بررسي هاي صورت گرفته از سوي شوراي مركزي وزارت نيرو، در سال گذشته شركت توزیع برق زنجان موفق شد در حوزه ي ترويج ورزش هاي همگاني و ارتقاء آن در سطح خانواده هاي پرسنل صنعت آب و برق، به عنوان استان برتر سال 1394 شناخته شود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo