مدیرکل دفتر فنی و مهندسی معاونت توزیع توانیر گفت: افزایش تولید پراکنده برق و توسعه تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های جدی توانیر است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo