مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران در نشست خبری حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران گفت: به دلیل فرسودگی شبکه برق تهران باید سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد تومانی فراهم شود تا تامین برق مورد نیاز در سال آینده با مشکل مواجه نشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo