توسعه و تجديد ساختار نظام مديريت پروژه ها به منظور كنترل مناسبتر پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام بر اساس برنامه هاي زمانبندي شده، با هدف تخصيص به موقع منابع مالي و گزارش گيري هاي پويا منطبق با آخرين تغييرات، وارد مرحله عملياتي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo