رییس کمیته انرژی در شورای استان مرزی واسط در شرق عراق گفت که به دلیل عدم پرداخت بدهی های مالی توسط وزارت برق عراق، انتقال برق از خط 1250 مگا واتی جمهوری اسلامی ایران به استان شرقی و جنوب عراق قطع شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo