به گزارش برق نیوز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزدگفت:استان یزد در هرسال سه هزار ساعت آفتابی دارد که این ویژگی ظرفیت بالایی برای تولید انرژی برق از نور خورشید فراهم کرده است .

صحتی با اشاره به فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تولید برق از این نعمت خدادادی افزود: مردم استان یزد می توانند متناسب با ظرفیت کنتور نصب شده در منازل خود، تاسیسات تولید برق از انرژی خورشیدی را نصب کنند.

وی گفت:برق تولیدی به این روش را شرکت توزیع برق طی قرار دادی بیست ساله و با قیمت بالایی خریداری می کند وقراراست بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته هرسال دو هزار مگاوات برق در کشور به این روش تولید شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزدبا اشاره به اینکه سهم استان یزد هم دو هزار کیلووات درسال تعیین شده است افزود:سرمایه گذاری برای تولید هر کیلووات برق به این روش حدود پنجاه میلیون ریال است که طی سه یا چهار سال بازگشت سرمایه دارد.

//تولید برق خورشیدی در یزد + تصاویر

//تولید برق خورشیدی در یزد + تصاویر

//تولید برق خورشیدی در یزد + تصاویر

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo