مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزدگفت: استان یزد در هرسال سه هزار ساعت آفتابی دارد که این ویژگی ظرفیت بالایی برای تولید برق خورشیدی فراهم کرده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo