زنجان تولید کننده هشت درصد برق مصرفی کشوراست .در کشور باید 25 هزار مگاوات برق تولید شود که حدود 2 هزار مگاوات از آن سهم استان زنجان است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo