وکیل شرکت SST Renewable به همراه رئیس هیئت مدیره شریک ایرانی خود اعلام نمودند که تمام مجوزهای مورد نیاز برای عقد قرارداد با سانا را تهیه نموده اند و اذعان داشتند که پس از شروع به کار نیروگاه تا اواسط تابستان سال آینده ٧ مگاوات و تا پایان تابستان ١٤ مگاوات برق خورشیدی به شبکه متصل خواهند نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo