اتیوپی قرار است این سد موسوم به رنسانس بزرگ را که بزرگ ترین سد قاره آفریقا به شمار می آید، در سال 2017 افتتاح کند. ظرفیت این سد برای تولید برق 6000 مگاوات اعلام شده است که اتیوپی را از کمبود انرژی که در برابر توسعه این کشور مانع ایجاد کرده است، رهایی خواهد داد.

مصر که حدود نود درصد آب خود را از رود نیل تامین می کند، بیم دارد احداث این سد مقدار آب رود را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین بر حقوق تاریخی خود بر رود نیل که با معاهده های 1929 و 1959 نیز تضمین شده است، تاکید می کند. در این معاهده ها 87 درصد آب نیل به مصر و سودان اختصاص داده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo