تحولات در بخش نفت و گاز، تاثیر مستقیمی روی صنعت برق می گذارد و از این دیدگاه مباحث صنعت برق با سوخت های فسیلی گره خورده است. سالانه به صورت معادل 68 میلیارد لیتر سوخت شامل گاز، گازوئیل . نفت و گاز در صنعت برق مصرف می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo