قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنایع آب و برق حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، گفت: ایران از نظر منابع انسانی هیچ مشکلی ندارد، اما پاشنه آشیل ما کمبود منابع مالی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo