وجود تیرهای چوبی و سیمانی فرسوده برق که عمر آنها به پایان رسیده و دیگر مقاومت ایستادن ندارند نگرانی هایی را برای همشهریان و اهالی ایجاد می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo