شهرستان بافق به لحاظ سرمايه گذاري مناسب در صنعت برق مستعد توسعه صنعتي است ، عنوان كرد: شهرستان بافق به لحاظ موقعيت مناسبت در حوزه توزيع برق و فراهم بودن زير ساخت و بستر مناسب از جايگاه ويژه اي در منطقه برخوردار است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo