شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهید امامی اصفهان ، متهم پرونده قاچاق لامپ کم مصرف را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به پرداخت مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo