شرکت توزیع برق شهرستان نکاء ، دربازرسی اخیر فنی از مشترکان خانگی تعداد زیادی ازاین مشترکان را با اتهام برق دزدی بیش از یک میلیون ریال جریمه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo