فزايش ضريب اطمينان و پايداري شبكه برق شهرمنيوحي ، بهبود وضعيت ولتاژ و كاهش تلفات انرژي ، ايجاد ظرفيت و تامين برق مشتركان جديد خانگي ، روستايي ، صنعتي ، تجاري و عمومي، از جمله اهداف اجراي پست برق 132 كيلوولت موقت منيوحي به شمار مي رود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo