معاون وزیر نیرو با بیان اینکه بودجه ۹۶ وزارت نیرو نسبت به امسال بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: بودجه سال آینده دولت آب محور است. در لایحه بودجه برای بخش برق وابستگی چندانی به بودجه دولتی پیش‌بینی نشده و اغلب از محل فروش اوراق بهادار و اسناد خزانه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین مالی پروژه‌ها انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo