جمال الدین حسینی گفت: با تدوین طرح جهادی کاهش تلفات در سال جاری و نوید دستیابی به هدف زیر 10 درصد ابلاغی توانیر از سوی مدیریت توزیع برق شهرستان سنندج، همه واحدهای زیرمجموعه از جمله خدمات مشترکین با برنامه ریزی و انتخاب راهبردهای مطلوب در تحقق این مهم تلاش کرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo