به گزارش برق نیوز، جمال الدین حسین با بیان اینکه در راستای طرح جهادی کاهش تلفات در هشت ماه امسال تعداد پنج هزار دستگاه لوازم اندازه گیری مورد تست و بازرسی قرار گرفته است، از برکناری کنتورهای معیوب و قدیمی و جایگزینی آن با کنتورهای سه تعرفه ای جدید خبر داد.

او گفت: با تدوین طرح جهادی کاهش تلفات در سال جاری و نوید دستیابی به هدف زیر 10 درصد ابلاغی توانیر از سوی مدیریت توزیع برق شهرستان سنندج، همه واحدهای زیرمجموعه از جمله خدمات مشترکین با برنامه ریزی و انتخاب راهبردهای مطلوب در تحقق این مهم تلاش کرده اند.

وی افزود: امسال پنج هزار دستگاه کنتور با هدف حصول اطمینان از کارکرد صحیح و جلوگیری از سرقت انرژی مورد بازرسی و آزمایش قرار گرفت که از این تعداد 21 مورد دستکاری و 140 کنتور خطادار کشف و اصلاح شد.

وی اعتبار صرف شده جهت اجرای این طرح را 454 میلیون و 610 هزار ریال ذکر کرد و افزود: این رقم از محل اعتبارات داخلی شرکت تأمین شده است.

مدیر امور توزیع برق جنوب سنندج در ادامه با اشاره به برکناری کنتورهای قدیمی و جایگزین آن با کنتورهای سه تعرفه ای جدید گفت: 722 دستگاه انشعاب قدیمی در سال جاری اصلاح و برکنار و به جای آن کنتورهای سه تعرفه ای دیجیتال نصب شد.

حسینی اظهار کرد: صحت کارکرد کنتور و تحقق اهداف پیک سایی از مهمترین مزایای اجرای این طرح در راستای طرح جهادی کاهش تلفات است که با اعتبار دو میلیارد و 257 میلیون و 820 هزار ریال انجام شده است.

او در ادامه گفت: با اعتبار داخلی 164میلیون و 630 هزار ریال تعداد 16 هزار و 463 مورد انشعاب هایلو با هدف شناسایی کنتورهای معیوب و اطمینان از صحت کارکرد بررسی شد که در نتیجه 81 فقره تعویض و 215 مورد تنظیم ساعت شدند.

وی هدف از آزمایش و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین را حصول اطمینان از کارکرد صحیح لوازم اندازه گیری و تحویل انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین مطابق استانداردهای شرکت توزیع عنوان کرد.

وی همچنین اضافه کرد: در راستای اجرای طرح کاهش تلفات، تست سه هزار کنتور و اصلاح 400 کنتور دیگر در دست اقدام است که تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

امور توزیع برق جنوب سنندج دارای 78 هزار مشترک برق است که 62 درصد از این تعداد دیجیتالی و سه تعرفه ای هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo