معاون سازمان انرژی اتمی: از نظر هزینه، واحدهای جدید تفاوت بسیاری با قرارداد واحد یکم دارند. اولا هزینه احداث واحدهای هسته ای به لحاظ ملاحظات سخت گیرانه تر ایمنی، افزایش یافته است و ثانیا قرارداد قبل حدود 20 سال پیش در شرایط خاصی منعقد شده و محدوده کاری تعریف‌شده در آن قرارداد محدود به تکمیل واحد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo