مسئله برگزاری مناقصه 312 پست برق که از سال گذشته شروع شده است هنوز محل مناقشه ای میان بخش خصوصی صنعت برق ایران و بخش دولتی است. خوش خلق گفت: 97 شرکت برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کرده و خود را معرفی نمودند که از بین آنها 19 شرکت نهایی شده است و به زودی مناقصه آن برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo