مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در خصوص تجهیزات به کار برده شده در احداث این نیروگاه گفت: 80 درصد تجهیزات مورد نیاز این 2 نیروگاه، تولید شرکت های خارجی است و 20 درصد تجهیزات آن از طریق شرکت های داخلی تامین شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo