مهندس ;حميد چيت‌چيان; در ديدار با ;لئون يورليان; وزير انرژي ارمنستان در ايروان، با اشاره به دستاوردهای بزرگ ایران در بخش برق و انرژی اظهار داشت: در صنعت برق ادعا نداريم که از بالاترين فناوري جهان برخورداريم، ولي از تکنولوژي روز جهان چيزي کم نداريم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo