به گزارش برق نیوز, مجری طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران گفت:مهمترین هدف از برگزاری  این جشنواره را ایجاد بستری مناسب برای اشاعه و گسترش فرهنگ بهینه‌ سازی و صرفه‌ جویی انرژی در بخش ‌های مختلف ساختمان‌های اداری و مسکونی دانست

احمدرضاتوکلی گفت: یک ساختمان انرژی صفر نهایت ملاحظات در طراحی‌ های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون بادی، خورشیدی، زمین ‌حرارتی و غیره را در یک مجموعه یکپارچه مدنظر قرار می ‌دهد و در نتیجه، طراحی و ساخت آن نیازمند دانشی عمیق و داشتن تجربه مفید در طراحی و اجرای سیستم‌های نوین و پیشرفته در کاهش مصرف و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر می‌باشد. متاسفانه در کشورها، این تجربه به میزان کافی وجود نداشته و امید است با برگزاری این چنین مسابقاتی بستری مناسب برای افزایش تجربه و بکاربردن فن‌ آوری ‌های نوین در ساختمان توسط دانشجویان و کارشناسان حوزه انرژی فراهم شود.

وی افزود:تجربیات مشابه درکشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا نشان داده است که تنها تغییرعایق کاری ساختمان باعایق پلی استایرن وپوشش بام بافلزسرد،مصرف انرژی حرارتی ساختمان رادر مقایسه با ساختمان های معمولی به میزان  80درصد کاهش دهد.

وی درادامه سخنانش: ازاهداف این چشنواره به بسترسازی مناسب جهت تولید علم، نهادینه کردن تحقیق و افزایش توان علمی پژوهشگران ،تبادل تجربیات علمی از طریق ارائه نتایج تحقیقات محققین داخلی و خارجی ،برگزاری نمایشگاه های جنبی جهت آشنائی متخصصین و محققین داخلی با شرکتهای برتر صاحب فناوری روز دنیا اشاره کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo