مدیران دو نیروگاه هسته‌ای آلمان تایید کرده‌اند که کارکنان این نیروگاه‌ها بدون آن که اقدامات ایمنی مربوطه را انجام دهند تکمیل اقدامات امنیتی را گزارش کرده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo