پنجمين جلسه كميته مديريت مصرف شركت برق منطقه اي خوزستان در سال جاري به منظور برنامه ريزي جهت پياده سازي طرح هاي كاهش پيك بار شبكه در تابستان 96 برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo