در این جلسه که با حضور اعضای کمیته ملی کاهش تلفات برق کشور و به ریاست دکتر محمودرضا حقی فام تشکیل شد، ابعاد مختلف بروز و وجودتلفات انرژی برق در غرب مازندران آسیب شناسی و بررسی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo