در راستای اقدامات ضربتی جمع آوری و ساماندهی انشعابات غیر مجاز در سطح امور برق شهرستان عباس آباد در غرب مازندران، مانور جمع آوری برق های غیر مجاز در سطح این شهرستان با حضور 10 اکیپ عملیاتی با موفقیت انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo