به گزارش برق نیوز، طی هماهنگی بعمل آمده از سوی کمیته طرح جهادی کاهش تلفات انرژی برق در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده برای سنجش مصرف انرژی کلیه آلاچیق ها و رسیدگی به انشعابات غیر مجاز در نوار ساحلی استان ، انشعاب موقت 4 ماهه در مناطق آلوده نوار ساحلی شهر کیاشهر و منطقه وسیعی از روستاهای خشکبیجار حوزه شهرستان رشت واگذار گردید.

 کمیته فوق الذکر با همکاری دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات ، مدیران امورهای توزیع برق 5 رشت ، امور آستانه اشرفیه ، امور تالش و روسای ادارات کیاشهر و خشکبیجار و پیگیری مستمر همه دست اندرکاران و همچنین بخشداران منطقه توانست بیش از 95 انشعاب موقت به آلاچیق ها و پلاژهای منطقه بطور قانونی واگذار نماید و خاطیان نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo